Przeskocz do treści

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie prowadzone są nastepujące treningi:

Trening funkcjonowania w życiu codziennym:

- Uczestnicy poznają zasady i sposoby funkcjonowania w gospodarstwie domowym. Zdobywają i poszerzają wiedzę na temat samodzielnego przygotowania posiłków, obsługi urządzeń AGD, racjonalnego gospodarowania budżetem i robienia zakupów. Podczas treningów higienicznych uczą się dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

- Codziennie wszyscy uczestnicy maja zapewniony gorący posiłek, przygotowany na zajęciach w ramach treningu kulinarnego.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

- W ramach treningu uczestnicy wdrażają się do lepszego funkcjonowania społecznego, poznają sposoby efektywnego porozumiewania się z innymi ludźmi, rozwiązywania problemów, sporów i konfliktów, niwelowania napięć emocjonalnych. Kształtują zachowania akceptowane społecznie w konkretnych miejscach i sytuacjach. Uczestnicy podnoszą samoocenę poprzez angażowanie się w sprawy organizacyjne i reprezentacyjne na zewnątrz ośrodka. Uczą się wykazywania postawy zaangażowania i działania w oparciu o własne możliwości. Uczestnicy nabywają umiejętności samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, analizowania, czytania ze zrozumieniem oraz redagowania pism urzędowych. Kształtują adekwatne postawy i zachowania w różnych instytucjach użyteczności publicznej.

Zajęcia komputerowe:

- Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, fotograficznym, ksero. Zdobywają wiedzę za pomocą przeglądarki internetowej, poszerzają światopogląd, rozwijają zainteresowania i hobby. Rozwijają sprawność manualną i poczucie estetyki. Ćwiczą koncentrację uwagi, percepcję i sprawność wzrokowo-ruchową usprawnianie oraz zdolność logicznego myślenia. Uczą się wykorzystania komputera w celu aktywnego poszukiwania pracy.

Trening ruchowy:

- Dzięki treningom ruchowym uczestnicy poprawiają kondycję fizyczną, mają możliwość odreagowania napięć psychicznych, niwelowania biernej postawy, apatii. Kształtują prawidłową postawę ciała.

Trening spędzania czasu wolnego:

-Uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania i hobby poprzez słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych, czytanie literatury, korzystanie z dostępu do internetu, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych ( wyjścia do kina, muzeum, biblioteki, wystawy itp.,).

Inne formy postepowania wspierająco-aktywizującego:

- Zajęcia muzyczne - uczestnicy usprawniają aparat mowy oraz poczucie rytmu. Ćwiczą pamięć oraz zdolność skupienia uwagi. Rozwijają koordynację słuchowo- ruchową, niwelują napięcia, lęki i zahamowania.

- Dramatoterapia – uczestnicy uwalniają nagromadzone emocje, Doskonalą warsztat aktorski, pamięć, koncentrację uwagi, uczą się współdziałania w grupie na zasadzie otwartości, partnerstwa, empatii. Pokonują lęk, opór, nieśmiałość.

- Profilaktyka zdrowotna – uczestnicy nabywają wiedzę na temat konieczności badań profilaktycznych, regularnych wizyt u lekarzy specjalistów wynikających z ich stanu zdrowia , uświadamiania konieczności systematycznego zażywania leków oraz prowadzenia zdrowego trybu życia ( właściwe odżywianie, ruch, dbanie o higienę).

Arteterapia:

- kształtowanie umiejętności współpracy i wzajemnej pomocy,

- wprowadzanie zasad otwartości, partnerstwa, akceptacji

- wzmacnianie poczucia własnej wartości,

- rozbudzanie kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia,

- uczenie się oszczędnego gospodarowania dostępnym materiałem,

- poznanie technik i środków wyrazu,

- wytwarzanie poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności,

- wyzwalanie potrzeby twórczej ekspresji,

- kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, dokładności itp.

- niwelowanie napięć psychicznych poprzez koncentrację na zadaniu,

- rozwijanie zdolności i zainteresowań,

- uczenie się konsekwencji i chęci osiągnięcia zamierzonego celu,

- ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, usprawnianie pracy palców rąk,

- uczenie się organizacji stanowiska pracy i przestrzegania zasad BHP,

- kształtowanie cech i umiejętności niezbędnych w aktywizacji zawodowej.

Trening umiejętności społecznych:

- Dom umożliwia uczestnikom korzystanie z treningów umiejętności społecznych prowadzonych m.in. w odpowiednich pomieszczeniach.

Poradnictwo psychologiczne:

- Ośrodek zapewnia konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem.

 

mgr  Małgorzata Urbańska

Kierownik

Anna Machowska

Pracownik socjalny

 

 mgr  Anna Korab

 Psycholog

mgr  Barbara Kłapkowska

Terapeuta zajęciowy

 

mgr  Michał Soliński

Terapeuta zajęciowy

 

Małgorzata Klich

Opiekun

 

 mgr  Sylwia Marszałek

 Terapeuta zajęciowy

 

mgr  Krzysztof Filip

 Terapeuta zajęciowy

 

Danuta Chmielowska

Opiekun

 

This article deliberately archived as an example.

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

In Joomla! 1.5, you''ll notice:

  • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
  • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
  • Extended integration of external applications through Web services
  • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
  • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
  • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions

W dniu 8.IV.2014 gościliśmy w naszym domu aktorów krakowskiego "Teatru Wiśniowego" z przedstawieniem pt. "Awans". W trakcie zabawnego występu również i nasi podopieczni zostali wciągnięci w komiczną historię tańczac i spiewając do popularnych biesiadnych piosenek. W rolę głownego bohatera - Władaysława Cieniasa wcielił się Tomasz Jakubowski, natomiast jego asystentkę zagrała Renata Żaba.