Zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374), Środowiskowy Dom Samopomocy w  Krośnie zostaje zamknięty do dnia 24.05.2020r.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Urbańska

Skip to content