Co roku, 5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.🧡 ✋🤚
Majowe święto zwraca szczególną uwagę na to, że każdej osobie niepełnosprawnej intelektualnie należy się szacunek, opieka, zainteresowanie, czułość, czas i poświęcenie.🥰
 
„Człowiek niepełnosprawny, niezależnie od stanu swojego zdrowia i umysłu jest osobą. Niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna nie jest w stanie naruszyć lub zakłócić struktury osobowej człowieka, ducha ludzkiego, który jest jej istotowym elementem. Dlatego jego wartość osobowa i wynikająca z niej godność osobowa pozostaje zawsze, od chwili poczęcia do śmierci, w każdej postaci człowieczego życia, nienaruszalna”.
                                                                                                                                                                                              Jan Paweł II
 
Uczestnicy ŚDS przez cały dzień świętowali ważną dla nich uroczystość. Z tej okazji przygotowywali okolicznościowe kotyliony i wzięli udział w zabawie integracyjnej na świeżym powietrzu.
 
 

 

 

Skip to content