Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

Procedura organizacji posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie.

1. Przy organizacji przygotowania posiłku w placówce w pracowni kulinarnej oraz jadalni, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami bhp dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

2. Pracownia kulinarna zostaje wyłączona z organizacji treningu kulinarnego dla uczestników – mogą w niej przebywać wyłącznie pracownicy przygotowujący posiłek, maksymalnie 2 osoby.

3. Pracownicy w pracowni kulinarnej podczas przygotowywania posiłków nie mogą wykonywać innych zajęć związanych z opieką uczestników.

4. Do pracowni kulinarnej nie mogą wchodzić inni pracownicy oraz uczestnicy.

5. Jeżeli zachodzi taka konieczność i potrzeba posiłek dostarczany jest przez firmę zewnętrzną w jednorazowych opakowaniach.

6.Korzystanie z posiłków jest zmianowe, na jadalni może jednorazowo przebywać 10 osób. Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł odbywa się po każdej grupie osób.

Skip to content