Zarządzeniem Nr 5 /2020, Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie, z dnia 25 maja 2020r,. stała działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie zostaje wznowiona od dnia 25.05.2020r.

Skip to content