Zarządzenie Nr 5 /2020

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
z dnia 25 maja 2020r.

w sprawie: wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie w czasie pandemii koronawirusa COVID-19

W związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem COVID-19, i innych chorób zakaźnych w nawiązaniu do rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Podkarpackiego ustalam co następuje:

§ 1

Wznawiam stałą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie od dnia 25.05.2020.

§ 2

Wznawiam zajęcia terapeutyczne dla uczestników od dnia 25.05.2020r.

§ 3

Wprowadzam procedury ( zał. nr 1, 2, 3, 4, 5), zasady (zał. nr 6, 7) oraz oświadczenia (zał. nr 8, 9, 10) dotyczące bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie na czas pandemii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r., z mocą obowiązującą do odwołania.

Skip to content