Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania ŚDS w Krośnie
w czasie pandemii koronowirusa COVID-19

 Zasady dotyczące zajęć w ŚDS na czas koronawirusa.

1.Każdemu członkowi zespołu wspierająco – aktywizującego zostaje przyporządkowana odpowiednio dobrana grupa uczestników.

2. W miarę możliwości ograniczyć treningi grupowe na rzecz treningów indywidualnych, lecz jeśli możliwe jest zachowanie dystansu społecznego taki trening może się odbyć.

3. Każdy pracownik ma swoją jedną pracownię, którą dezynfekuje i utrzymuje w niej porządek odpowiada również w tym zakresie za przydzielone pomieszczenia.

4.Po zebraniu pełnego stanu w pracowni terapeuta/opiekun rozpoczyna zajęcia zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia możliwych, różnych treningów dostosowanych do planów wspierających uczestników grupy.

5. W ramach prowadzonych zajęć należy uwzględnić tematykę dotyczącą obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymania właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego.

Skip to content