Od 25 maja 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie wznowił swoją działalność, zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GIS, Wojewodę Podkarpackiego i Procedurami wydanymi przez Dyrektora placówki.

 


 W budynku obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym umieszczonym w dostępnym dla wszystkich miejscu. Spożywanie posiłków odbywa się w małych grupach, z wykorzystaniem naczyń i sztućców jednorazowych.

 Powierzchnie użytkowe i wyposażenie, służące do zajęć oraz toalety są regularnie dezynfekowane. W zajęciach uczestniczą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia koronawirusa. Rekomendacje dotyczą również zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, a także w przypadku wystąpienia zakażenia chorobą zakaźną. 

Uczestnicy są podzieleni na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi terapeutami, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu między grupami. W ramach codziennych zajęć uwzględnia się tematykę, dotycząca obecnej sytuacji epidemicznej, ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego. Codziennie, prowadzony jest pomiar temperatury ciała uczestników, personelu i dostawców (po uzyskaniu zgody) przy użyciu termometru bezdotykowego.

O wszystkich wytycznych, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie zostali poinformowani indywidualnie. Odpowiedzialność i dostosowanie się do nowych reguł to zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka zakażenia.

Skip to content