W ośrodku, w ramach postępowania wspierająco aktywizującego prowadzone są różnego rodzaju zajęcia. Jednym z nich jest trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Podczas zajęć finansowych uczestnicy uczą się wartości pieniądza, poznają ceny towarów, planują listę swoich wydatków, przygotowują listę zakupów, robią zakupy. Ponad to wyrabiają nawyk racjonalnego i oszczędnego wydawania pieniędzy.

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, podopieczni bardzo chętnie wykonują powierzone im zadania, a możliwość systematycznego dokonywania operacji na pieniądzach sprawia, że utrwalają prawidłowe nawyki gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Możliwość uczestnictwa w treningach pozwala im zdobywać wiedzę na temat bieżącej sytuacji na rynku.

Skip to content