5 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.🧡🧡
To możliwość przypomnienia społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są takimi samymi ludźmi jak wszyscy- tak samo kochają, bawią się, płaczą, cierpią i walczą ze swoimi słabościami.😍

Jak co roku uczestnicy ŚDS świętują Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ponieważ tegoroczne obchody wypadają w niedzielę, dlatego w czwartek 2 maja br., na ogrodzie odbywały się zabawy i tańce, dzięki którym zebrani uczcili to niewątpliwie ważne święto.

Skip to content