Pokój Psychologa

Zajęcia prowadzone przez psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się w grupach 2-3 osobowych, ale najczęściej indywidualnie. Terapia ta obejmuje bezpośredni kontakt psychologa z uczestnikiem, oparty na silnym związku i przebiegający w warunkach szczególnej dyskrecji.

Terapia grupowa kładzie nacisk na poprawę sposobu funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnicy terapii grupowej opowiadają o swoich problemach i o ważnych dla siebie aspektach życia oraz słuchają, jakie kłopoty mają inni i jak sobie z nimi radzą. Jednocześnie środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów między sobą, dzięki czemu mogą rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się, jak są odbierani przez innych.

 

Skip to content