Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie,

38-400 Krosno, ul. Kletówki 7A

 

 1. Podanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 38 -400 Krosno, ul. Piastowska 58
 2. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.
 3. Zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, z wpisaniem na zaświadczeniu typu domu do jakiego się kwalifikuje:
  Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych
  Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo
  Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
 4.  Zaświadczenie o dochodach (odcinek renty lub ostatnie decyzje ZUS)
 5. Oświadczenie uczestnika w związku występowaniem pandemii Covid-19
 6. Oświadczenie opiekuna w związku występowaniem pandemii Covid-19
 7. Deklaracja uczęszczania na zajęcia do ŚDS w Krośnie w okresie pandemii Covid-19

Załączniki

Skip to content