W ostatnim czasie w ośrodku powstała Sala Doświadczania Świata. Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Sala ta jest narzędziem terapeutycznym, przeznaczonym do pracy z osobami dorosłymi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej.

W Sali Doświadczania Świata prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, mające na celu stymulację polisensoryczną, pobudzanie zmysłów, wyzwalanie aktywności osób poddanych terapii, zwiększenie ich możliwości w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z opiekunem, a także sprzyjanie wyciszeniu emocjonalnemu, łagodzeniu stresów, relaksacji, odprężeniu, wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. Staje się to możliwe dzięki różnorodnym, interaktywnym, stymulującym zmysły urządzeniom oraz szczególnej atmosferze panującej podczas terapii. Dzięki temu poprawia się koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz orientacja w przestrzeni, rozwija spostrzegawczość, usprawnia koncentrację na bodźcach słuchowych, aktywizuje zmysł dotyku i umożliwia zdobywanie doświadczeń zapachowych.

Przestrzeń Sali pozwala również na stymulowanie zmysłu równowagi oraz doświadczanie aktywności wynikającej z ruchu. Terapia dobierana jest indywidualnie, zależnie od potrzeb.Zmysły pobudzane są za pośrednictwem efektów świetlnych, kształtów, delikatnych wibracji, odpowiednio dobranych dźwięków i muzyki oraz aromaterapią.


Salę zaprojektowano tak, aby odpowiadała potrzebom i komfortowi naszych podopiecznych. Są miejsca do siedzenia, jest pufa, jest fotel. Osoby korzystające z terapii mogą wybierać, obserwować, kontrolować i badać bodźce wokół siebie. Celem jest zapewnienie osobom z demencją relaksu i poczucia bezpieczeństwa poprzez stymulację sensoryczną w przyjemnym otoczeniu, przy jednoczesnej aktywizacji pozostałych umiejętności.

 

Skip to content