Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówki 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku.

Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, które obecnie nie wymagają leczenia szpitalnego.
Ośrodek jest placówką typu dziennego, przeznaczony dla osób z terenu Miasta Krosna. Prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Obecnie ŚDS dysponuje 43 miejscami statutowymi.
Osoby starające się o skierowanie do ośrodka powinny posiadać skierowanie od lekarza specjalisty i lekarza rodzinnego. Uczestnicy kierowani są decyzją wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie świadczy następujące usługi:

  1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening: dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
  2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym; kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury.
  3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.
  4. Poradnictwo psychologiczne.
  5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
  6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i planowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.
  7. Terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.
  8. Dom zapewnia uczestnikom gorący posiłek w ramach treningu kulinarnego.
  9. Ośrodek umożliwia uczestnikom korzystnie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych prowadzonych w dostosowanych pomieszczeniach.
  10. Usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

 

Usytuowanie budynku, wysoki standard wyposażenia pomieszczeń, brak barier architektonicznych, odpowiednio wykształcona kadra zapewniają odpowiednią opiekę, bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć.

Skip to content