🧡🧡5 maja Środowiskowy Dom Samopomocy – jak co roku – przyłącza się do obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.🧡🧡

Nie tylko w tym szczególnym dniu, ale także na co dzień cała społeczność pamięta i stara się przekazywać, że wszyscy stanowimy integralną całość, niezależnie od rozmaitych ograniczeń występujących ze względu na wiek czy stan zdrowia.🫂🧡

#dziengodnosci, #5maja, #DzieńGodnościOsóbzNiepełnosprawnościąIntelektualną

🧡🧡PSONI Koło w Krośnie🧡🧡

Skip to content